آموزش دادن مسائل جنسی برای کودکان و نوجوانان - هایپرکلابز

آموزش دادن مسائل جنسی برای کودکان و نوجوانان - هایپرکلابز هایپرکلابز :

درباره بلوغ زودرس که در برخی نوجوانان به وجود می آید، اطلاعات و آگاهی در تمام زمینه های بشری بالا رفته بخصوص در زمینه مسائل جنسی که یکی از مهمترین مسائل انسانی است که در برخی مواقع باعث ایجاد بلوغ زودرس می شود. رسیدن به بلوغ زودرس به نوعی اجتناب ناپذیر است؛ اما باید طوری آموزش داده شود که به سمت انحراف کشیده نشود و کنجکاوی ها هم پاسخ داده شود.

آموزش مسائل جنسی برای کودکان و نوجوانان یک مسأله ی بسیار مهمی است که در کشور ما به دلیل جو اجتماعی به آن توجه بسیار کمی می شود. اما پدر و مادرها باید بدانند که آگاه کردن کودکانشان در رابطه با مسائل جنسی، باعث می شود تا آنها دچار انحرافات رفتاری نشوند و زندگی خوبی در سنین بالاتر داشته باشندبسیاری از والدین زمانیکه کودک آنان به دوران نوجوانی وارد می شوند یکی از دغدغه و نگرانی آنان این است که چگونه باید در مورد مسائل جنسی با او صحبت کرد؟

و چه مطالبی را باید با او در میان بگذارم؟ آیا گفت وگو با او در این زمینه موجب نمی شود تا پرده های حرمت میان ما و او از بین برود؟ و اصولاٌ تا چه حد مطلبی را باید برای او تشریح کرد؟در پاسخ به این سئوالات باید گفت آموزش مسائل مربوط به امور جنسی نوجوانان به محیط خانه و خانوادگی هر فرد بستگی دارد. خانواده، شخصیت، فرهنگ، اصول اعتقادی و روش های تربیتی، موجب تفاوتهای خانوادگی می شود.

پاسخ گویی به پرسش های آنان نیز بستگی به سن نوجوانتان دارد و اینکه نوجوان شما از چه مقدار اطلاعات برخوردار است. پاسخ گویی به سؤالات نوجوان نه تنها از نگرانی شما می کاهد، بلکه میتواند راه گشای خوبی برای تعلیم و تربیت صحیح آنان باشد. علاوه براین شما می توانید مطمئن باشید که مهمترین منبع اطلاعاتی برای نوجوان تان هستید که در وقت لزوم به سراغ شما می آید بسیاری از والدین عنوان می کنند که آمادگی و اطلاعات لازم برای پاسخ گویی به سئوالات نوجوان را ندارند ولی بهتر آن است که آموزش در منزل و از زبان پدر و مادر که دلسوزترین فرد برای نوجوان است صورت گیرد نه از زبان کسانی که ممکن است به روحیه نوجوان شما صدمه بزنند
اگر در پاسخ گویی به سؤالات نوجوانتان دچار تردید هستید، به او بگویید که فردا جوابش را می دهید.

مراقب باشید که زیاد فردا، فردا نکنید. زیرا در این موقع ممکن است نوجوان شما به سراغ کسی دیگر برود. همچنین بدترین جواب این است که بگوید تو هنوز کوچک هستی. مسلما زمانی که نوجوان سؤالی می پرسد چیزی در ذهن خود دارد.

والدین همچنین باید بدانند در این سنین غریزه جنسی در نوجوان وجود دارد و موجب گرایش به جنس مخالف می شود که یک امر طبیعی است و نباید نگران و دستپاچه شوند بلکه باید اطلاعات خود را در زمینه چگونگی آموزش به نوجوانشان در زمینه برخورد با جنس مخالف، چگونگی کنترل آن و خطرات آن به روز نگه دارند و بتوانند اطلاعات لازم را به فرزندشان منتقل کنند. در این زمینه باید اطلاعات متناسب با سن نوجوان باشد. گاه زیاده روی والدین در این زمینه موجب خسارات روحی برای نوجوان می شود.

منبع :http://tabnakbato.ir/fa/news/18151/%D8%A2%D9%85%D9...

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب