آشنایی با کاشت و پرورش کرفس- هایپرکلابز

ندا نظام ابادی 7 سال پیش
آشنایی با کاشت و پرورش کرفس- هایپرکلابز هایپرکلابز :

کرفس" از خانواده چتریان و گیاهی دوساله است یعنی در سال اول برگ تولید می کند و در سال دوم ساقه هوایی گلدهنده ظاهر می شود و بذر می دهد. این گیاه در برخی شرایط مانند گیاهان یکساله در سال اول تولید گل و بذر می نماید.

گل های کرفس کوچک و سفید رنگ اند که به صورت چتر مرکب ظاهر می شوند و در انتهای ساقه گلدهنده به ارتفاع 60 تا 90 سانتیمتر قرار می گیرد. افزایش عملکرد تنها در مناطقی که دارای آب و هوای معتدل نسبتاً گرم (حدود 18 درجه سانتیگراد) است به وجود می آید.

به نظر Whitlock این گیاه در مرحله رویشی به دمای پایین و در مرحله تولید بذر به دمای بالا نیاز دارد. مناسب ترین خاک برای کشت کرفس، زمین های هوموسی است. زمین های نیمه سنگین و سنگین عمیق با مواد آلی کافی نسبت به زمین های سبک ارجح ترند.

کرفس در خاک هایی با بافت خوب و زهکشی شده نتیجه خوبی می دهد. مناسب ترین پی اچ خاک برای کرفس بین 6 تا 7.5 است. زمین مورد کاشت باید همواره مرطوب باشد. کرفس نسبت به خشکی خاک بسیار حساس است. این گیاه در نقاطی نسبتاً خنگ با بارانی مناسب در طول سال محصول چشمگیری می دهد.

کرفس را با بذر تکثیر می کنند. بذر را ابتدا در خزانه می پاشند و پس از آن نشای به دست آمده را به محل اصلی منتقل می کنند.

بذر کرفس بسیار ریز است (کوچکترین بذر در سبزی ها). تاریکی (ریختن خاک روی بذر) و گرمای 20 درجه سانتیگراد، از جوانه زنی بذر جلوگیری کرده (گیاه نوری) و مرطوب کردن بذر قبل از پاشیدن به جوانه زنی آن کمک می کند.

برای این کار لازم است که بذرها را قبلاً با آب خیس کرده و پس از گذشت 4 تا 5 روز پس از ظاهر شدن ریشه چه (به اندازه 2 میلیمتر) با دقت فراوان در بستر خزانه پاشید (آبیاری در مورد بذرهای جوانه زده ضروری است).

بذر کرفس از گروه بذرهای نوری است (شدت نور تغییراتی در پوسته بذر به وجود می آورد تا تبادل اکسیژن و گازکربنیک برقرار شود). بنابراین پاشیدن بذر سطحی است. مدت پرورش نشا در خزانه حدود 2 ماه است.

دمای مورد نیاز در خزانه ابتدا 18 تا 20 درجه سانتیگراد و پس از جوانه زدن حداقل 12 درجه سانتیگراد است. (دمای مناسب بین 16 تا 18 درجه سانتیگراد است).

ساير تصاوير

آشنایی با کاشت و پرورش کرفس- هایپرکلابز
منبع :http://hyperclubz.com

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب