چطور گیاهان هوا را پاک می‌کنند؟ - هایپرکلابز

چطور گیاهان هوا را پاک می‌کنند؟ - هایپرکلابز هایپرکلابز :

گیاهان خانگی هوایی را که تنفس می‌کنید به‌صورت طبیعی، ایمن و کارآمد با بازچرخاندن هوای اطراف خود تمیز می‌کنند.

به گزارش دنياي سبزتر تحقیقات ناسا ثابت کرده است که گونه‌های خاصی از گیاهان خانگی قابلیت جذب و حذف گازهای سمی و ترکیبات آلی فرار را از هوای اطرافشان دارند.

این مطالعات و پژوهش‌هایی که در ادامه آن انجام یافت، نه تنها این موضوع را ثابت کرد بلکه گیاهانی را که برای جذب سموم خاص قابلیت بیشتری دارند، نیز مشخص کرد.

منبع :http://hamshahrionline.ir/details/296112/Environme...

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب