نشانه های حس مالکیت در روابط عاطفی - هایپرکلابز

ندا نظام ابادی 7 سال پیش
نشانه های حس مالکیت در روابط عاطفی - هایپرکلابز هایپرکلابز :

شدت حس مالکیت در روابط متفاوت است. گاهی افرادی که نسبت به همسر خود حس مالکیت دارند همه‌ی جنبه‌های زندگی او را کنترل می‌کنند و گاه نسبت به او حسود هستند.

خصوصیات افراد مالکیت جو:

کسی که نسبت به شما حس مالکیت دارد ممکن است از جملات بد و منفی درباره‌ی شما یا دوستانتان استفاده کند. این رفتار می‌تواند استفاده از الفاظ بد، خشونت، طعنه یا انتقاد باشد.
در برخی موارد هدف فرد این است که شما احساس بی‌ارزش بودن کنید و با تخریب اعتمادبه‌نفستان سعی دارد نتوانید وارد رابطه‌ی دیگری شوید.

حسادت:

فردی که احساس مالکیت دارد اغلب نسبت به همسر خود حسود است. او ممکن است از دیدن معاشرت شما با دوستان، خانواده یا همکاران خشمگین و ناراحت شود. بعلاوه او شما را متهم به خیانت می‌کند و یا به رفتارهای عادی مانند فرستان ایمیل یا پیام متنی مشکوک می‌شود.


می‌خواهد شما را اداره کند:

افراد مالکیت جو رفتارهای مدیرانه دارند. برای مثال ممکن است شما را تهدید کند که اگر کاری که می‌خواهد را انجام ندهید شما را ترک خواهد کرد.


شما کنترل می‌شوید:

رفتارهای کنترلی اغلب نشانه‌ی یک رابطه‌ی مالکانه هستند. کنترل می‌تواند فیزیکی، عاطفی و یا اقتصادی باشد. فردی که حس مالکیت دارد تلاش می‌کند تا مانع شغل شما شود و یا می‌خواهد پولتان را مدیریت کند.
به همین ترتیب او تلاش می‌کند مانع پیدا شدن کار برای شما شود، لباس‌های شما و یا مدل موهایتان را خودش انتخاب می‌کند، او تلاش می‌کند تمامی تصمیم‌های زندگی روزانه‌ی شما را خودش بگیرد.


همسرتان تغییر خلق‌وخو دارد:

تغییر سریع خلق‌وخو و عصبانی شدن می‌تواند یک علامت هشداردهنده‌ی جدی باشد. افراد مالکیت جو برای اتفاقات کوچک عصبانی می‌شوند، مانند زمانی که ده دقیقه دیرتر به خانه می‌رسید.
در مواردی که این حس مالکیت شدیدتر است ممکن است این خشم با واکنش فیزیکی همراه باشد.

ساير تصاوير

نشانه های حس مالکیت در روابط عاطفی - هایپرکلابز
منبع :http://hyperclubz.com

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب