غلبه بر غم غربت - هایپرکلابز

غلبه بر غم غربت - هایپرکلابز هایپرکلابز :

از دیرباز،شوق وآرزومندی برای رسیدن به نزدیكان مضمون نوشته های نویسندگان وشعرا بوده است . اكثر ما به زادگاهمان یا محلی كه آن را خانه می نامیم به شدت وابسته‌ایم .هرگاه نتوانیم برای كسب آرامش وامنیت درخانه خود حضور یابیم ، بسیار آزرده می شویم .
وقتی شما خانه را به قصد حضور در دانشگاه ترك میكنید، چه بسا درجاتی از غم غربت ودلتنگی راحس كرده باشید.برخی دانشجویان چنان غرق در هیجان دوستان وفعالیت‌های جدید می‌شوند كه كاملا زندگی پیشین خود را از یاد می‌برند.بعضی دانشجویان فقط در همان چند دقیقه اول هیجان زده هستند وسپس دلشان برای همه آن چیزهایی كه برایشان آشنا و صمیمی بود تنگ می‌شودودر آرزوی دیدار خانواده و دوستانشان به سر می‌برند.عده‌ای دیگر ، از همان ابتدای ورود به محیط نا آشنای دانشگاه وشهر در وحشتند .
آنها برای مدتی ،از چند روز تا یك ونیم سال تحصیلی ، غمگین اند و تا حدودی احساس بیچارگی می‌كنند.این مشكل برای دانشجوی خارجی یا غیر بومی دشوارتر است ،دسته اخیر دانشجویان برخلاف دانشجویان بومی از عوامل حمایتی محرومند ،عواملی نظیر دوستان هم شهری كه با یك زبان و گویش وعلاقمندی مشترك با یكدیگر سخن بگویند.ما به هر محیط جدیدی پا بگذاریم ومجبور شویم نیازهایمان را به نحوی متفاوت با قبل وبا افرادی دیگر تأمین كنیم ،دچار غم غربت ودلتنگی می‌شویم .هریك از ما برای تغییر وآموختن روش‌های مختلف كنار آمدن با محیط های جدید،آستانه تحمل خاصی داریم .
غم غربت ،اصطلاحی كلی است كه اندوه ، غمگینی ،از دست دادن معنا ،ترس از تغییر،پیش بینی نوكیدی یا احساسات تنهایی را دربر می‌گیرد.گاهی اگر دانشجو نتواند نیازهای دوست داشتن وتعلق خود را با افراد جدید تأمین كند.چه بسا دچار افسردگی جدی شود.درچنین شرایطی ،دانشجوی جدید(یا دانشجویی كه غم غربت دارد)درپی كمك های حرفه‌ای بر می‌آید تا از دغدغه‌ها و نگرانی- هایش سخن بگوید.
غم غربت شفای عاجلی ندارد،ولی هرگاه به شدت غمگین شوید،اگر با كسی حرف بزنید،حتما حالتان بهتر می‌شود اغلب اوقات ،مشاوران می‌توانند معنای تازه‌ای از خودمان و زندگی را به ما نشان دهند،آن ها ما را به حل مشكلات ودرك جدیدمحیط ترغیب می كنند .غم غربت ،اغلب روشی است برای گفتن این كه ما از مواجهه با آینده می ترسیم یا در كنا رآمدن با آن تردید داریم.حرف زدن با دوستان جدید،درگیر شدن دربرخی فعالیت‌ها ی تازه (تا زمان مأنوس شدن با آنها )یا حرف زدن با مشاور یا معلم مورد علاقه‌تا ن راهی است برای تخفیف ناگوارترین حزن‌ها .
● راهنمائیهای برای غلبه بر غم غربت:
۱- بپذیرید كه به آن دچارید.{بخش اعظم خاطرات شما و آنچه می توانید بدان تكیه كنید، درخانه قبلی تان است}.غم غربت پاسخی طبیعی به این احساس فقدان است.
۲- با خواهر وبرادر بزرگتان یا دوستی كه اوهم از خانه دور است،دراین باره صحبت كنید قدرت زیادی لازم است تا این واقعیت را بپذیریدكه چیزی شما را رنج می دهد وبایدبا آن رویاروشوید.
۳- چند وسیله آشنا و مانوس را از خانه تان به محل جدیدبیاورید.چیزهایی مانند عكس ،گیاهان ،حتی حیوانات خشك شده حس تداوم به فرد می‌دهند وشوك حاصل از محیط جدید را نزد وی تسهیل می كند.
۴- با محیط جدید خود آشنا شوید.دراطراف قدم بزنید.اگر بدانید ساختمانها ،كلاسهاوخدمات دركجا مستفرند،بهتر می‌توانید برخود مسلط شوید.
۵- از دیگران بخواهید شما را دركشف محیط تازه همراهی كنند.دوست یابی قدمی بزرگ درتخفیف غم غربت است .
۶- با اعضای خانواده‌تان درتماس باشید،اما تلفن‌های خودرا محدود كنید. برایشان درباره فعالیت‌ها وتجربه‌های جدیدتان بنویسید. آنها را متوجه سازید كه شما هم مایلید از حال وروزگار آنها مطلع باشید.
۷- قراری را برای رفتن به خانه تنظیم ومقدمات آن را فراهم كنید .این روش از احتمال بازگشت ناگهانی شما به خانه می‌كاهد و شما را روی هدفهای محل اقامت جدیدتان متمركز می‌كند.
۸- آرزوها و انتظارات (توقعات )خود را بررسی كنید.همه ما دوست داریم مشهور ، خوش لباس ،سامان یافته و خوب سازگار یافته باشیم .خوب ،ولی نیستیم .شما با تنظیم یك هدف كمال‌گرایانه خود را به دردسر می‌اندازید.به اشتباهاتتان بخندید.چرا كه می‌خواهید بیاموزید.
۹- درپی فرصت‌های جدید برآیید .همان اندازه كه دیدن مردم ،كلاسها ،ساختمانها و دیگر موارد محیط جدید وحشت انگیز بنظر می‌رسند ،درعین حال فرصت آشنایی با مردمی را پیش می‌آورند كه بین شما و آنها زمینه علایق مشتركی وجود دارد. دركلاس‌هایی كه برای شما جالبند ،ثبت نام كنید وبه فعالیت‌های مورد علاقه‌تان سرگرم شوید،یا فعالیت تازه‌ای را امتحان كنید.
۱۰ـ كاری كنید .منتظر نشوید تا غم غربت خود برطرف شود.مشكلات مدفون شده اغلب بعدها درچهره مشكلاتی مانند :سردرد،خستگی ،بیماری،یا كمبود انگیزه رخ می‌نمایانند.

منبع :http://vista.ir/article/231270/%D8%BA%D9%84%D8%A8%...

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب