ریش؛ هویت ، سنت ، مد - هایپرکلابز

ریش؛ هویت ، سنت ، مد - هایپرکلابز هایپرکلابز :

طی یک سال اخیر برخی از جوانان کشور تنها به دلیل مد بودن ریش های خود را بلند می کنند.

به گزارش ایرنا، در بسیاری از ادیان و مذاهب، ریش بخش جدایی ناپذیر هویت یک مرد محسوب می شود.

در آئین هندو ریش نشانگر زندگی زاهدانه و در دین یهود تراشیدن ریش محدودیت دارد.

در برخی مذاهب مسیحیت مردان با تراشیدن و یا نتراشیدن ریش وضعیت تاهل خود را نشان می دهند.در اسلام داشتن ریش را سنت پیامبر می دانند.

ساير تصاوير

ریش؛ هویت ، سنت ، مد - هایپرکلابز ریش؛ هویت ، سنت ، مد - هایپرکلابز ریش؛ هویت ، سنت ، مد - هایپرکلابز
منبع :http://www.asriran.com/fa/news/434756/%D8%B1%DB%8C...

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب