اپی گلو- هایپرکلابز

راحله ... 7 سال پیش
اپی گلو- هایپرکلابز هایپرکلابز :

اپی گلوها جایگزین های بسیار پرکاربرد و مفید برای بخیه و نخ هستند که مزایای بسیار زیادی دارند و برای چسباندن جراحت بافت اپیتلیوم و سوختگی و … بدون بخیه و بدون استفاده از نخ و عوارض آن هستند.در ادامه بامه باشید و تصاویری از این وسیله بسیار مفید پزشکی را ببینید

ساير تصاوير

اپی گلو- هایپرکلابز
منبع :http://www.hidoctor.ir/74674_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9...

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب