چند نکتهُ مفید برای زنان بارداری که قصد پرواز دارند - هایپرکلابز

زهرا نصیری 7 سال پیش
چند نکتهُ مفید برای زنان بارداری که قصد پرواز دارند - هایپرکلابز هایپرکلابز :

پرواز با هواپیماهای خطوط هوایی تجاری، هیچ خطری برای سلامتی مادر و جنین ندارد، با این حال برخی از وضعیتهای خاص در دوران بارداری (مثل کمخونی شدید،بیماری سلول داسی شکل، اختلالات ا انعقادی و نارساییهای جفت) ممکن است خطراتی به همراه داشته باشند. در این موارد حتما با پزشک خود مشورت نمایید.

برخی از بانوان نگران اثر کمی فشار هوا در طول پرواز روی جنین خود می باشند.هنگام پرواز، فشار هوای داخل کابین هواپیما، تقریبا به اندازهُ فشار هوا در ارتفاع ۱۵۰۰تا ۲۴۰۰متری از سطح دریاتنظیم می شود.در این فشار، گر چه مادر و جنین اکسیژن کمتری نسبت به سطح دریا دریافت می کنند، ولی بدنهای آنها بخوبی خود را با این شرایط وفق می دهند.

موضوع دیگری که ذهن خانمها را به خود مشغول می سازد، قرار گیری در معرض پرتوهای کیهانی هنگام پرواز است. آثار این پرتوها موقع پرواز کاملا شناخته شده و اینکه در ارتفاعات زیاد، تابش پرتوها به بدن بیشتر می شود، ولی میزان آن در مورد یک مسافر معمولی قابل چشم پوشی است.اما در خانمهای بارداری که مکررا در حال پرواز با هواپیما هستند(مثل خلبانان زن و مهمانداران، سر مهمانداران و پیکهای هوایی) نمی توان از میزان تابش پرتو به آنها صرف نظر کرد.در این موارد،این بانوان بهتر است شرایط خود را با پزشک در میان بگذارند.

بنا بر توصیهُ انجمن متخصصین زنان و زایمان آمریکا،امن ترین زمان برای پرواز زنان باردار در جریان ۳ماههُ دوم است (۱۸تا ۲۴هفتگی). در این دورهُ زمانی خطر سقط جنین یا زایمان زودرس در پایینترین میزان خود است.خیلی از پزشکان به زنان باردار توصیه می کنند پس از ۳۶هفتگی پرواز نکنند یا اگر در معرض خطر زایمان زودرس هستند نیز از پرواز چشم پوشی کنند.

در اینجا چند نکتهُ مفید برای زنان بارداری که قصد پرواز دارند را ذکر می کنیم:

روی صندلی کنار راهرو یا کنار پنجره که راحتترند بنشینید.یا از صندلیهایی که روی بال هواپیما هستند استفاده کنید،چون تکانهای هواپیما در این صندلیها کمتر احساس می شوند.


کمربند ایمنیتان را زیر شکم و روی رانهایتان ببندید.

هر نیم ساعت چند قدم راه بروید،یا اگر مجبورید کمربندهایتان را بسته نگه دارید،عضلات پاهایتان را متناوب و با قدرت منقبض کنید تا بدین ترتیب از تشکیل لختهُ خون در سیاهرگهایتان جلوگیری کنید.

زیاد مایعات بنوشید،چون رطوبت اندک داخل کابین هواپیما ممکن است موجب کم آبی بدن شود.

تمام خطوط هوایی برای خود سیاستها و قواعدی برای مسافرت زنان باردار دارند،بنا براین پیش ازسفر وضعیت خودتان را حتما نسبت به این سیاستها بسنجید.

منبع :http://hyperclubz.com

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب