چگونگی محافظت از پوسیدگی دندانهای شیری کودکان - هایپرکلابز

ندا نظام ابادی 7 سال پیش
چگونگی محافظت از  پوسیدگی دندانهای  شیری کودکان - هایپرکلابز هایپرکلابز :

انتقال باکتری‌ها از دهان مادر به کودک که به آن انتقال به صورت عمودی گفته می‌شود از راه‌های بسیاری صورت می‌گیرد. گاهی اوقات مادر انگشت خود را در دهان کودک می‌گذارد و مکیدن انگشت مادر توسط کودک باعث ورود باکتری‌ها به دهان می‌شود.
یا در هنگام شیر دادن مادر به کودک، بعضی از مادران انگشت کودک را در دهان خود می‌گذارند و کودک نیز انگشتش را در دهانش می‌گذارد که این هم باعث انتقال باکتری‌های دهان مادر به کودک می‌شود.در این نوع انتقال باکتری‌ها از سایر افرادی که با کودک در تماس هستند یا به عنوان مثال از طریق وسایلی که به کودک غذا می‌دهند، منتقل می‌شود.
ما عادت کرده‌ایم مسواک‌ها را در کنار یکدیگر قرار دهیم. این درحالیست که اگر مسواک کودک در کنار مسواک بزرگترها قرار داده شود، باکتری مسواک بزرگترها به مسواک کودکان منتقل می‌شود.
مصرف شیرینی‌ها، باکتری‌هایی که در دهان کودک وجود دارد و عدم رعایت بهداشت از دلایل پوسیده شدن دندان‌های شیری کودکان است.
شیوع بیشتر پوسیدگی‌های دندان‌های شیری در طبقات پایین جامعه بیشتر است و مطالعات نشان داده است در کودکانی که به صورت سزارین به دنیا می‌آیند، باکتری پوسیدگی دندان قابل انتقال است.

منبع :http://hyperclubz.com

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب