سحر قریشی با متنی درمورد قضاوت کردن آدم ها!- هایپرکلابز

سحر قریشی با متنی درمورد قضاوت کردن آدم ها!- هایپرکلابز هایپرکلابز :

سحر قریشی عکس و متنی در صفحه شخصی اش منتشر کرده است که درمورد قضاوت کردن آدم ها می باشد.
سحر قریشی با انتشار عکس و متنی درمورد قضاوت کردن آدم ها, صفحه شخصی اش را بروز کرد.

مخلوقات عجیبی هستیم...

برای گناه خودمون وکیل هستیم و

برای گناه دیگران قاضی ...!!!

آدما زود قضاوت میکنن

زود حکم میدن

زود دل میکنن و دل میبندن

آدما زود تصمیم میگیرن

ولی نمیدونم چرا زود نمیفهمن

ساير تصاوير

سحر قریشی با متنی درمورد قضاوت کردن آدم ها!- هایپرکلابز
منبع :http://seemorgh.com/entertainment/whats-up/celeb-n...

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب