آلبوم «سلیم‌خان» منتشر شد- هایپرکلابز

M* Razaghi 8 سال پیش
آلبوم «سلیم‌خان» منتشر شد- هایپرکلابز هایپرکلابز :

به گزارش سینما خبر؛ این آلبوم شامل گلچینی از آثار امیرقاسمی است که به‌ طور خصوصی در خانه‌اش و گاهی همراه با خوانندگانی دیگر و نوازندگان همراه، در دهه ی آخر عمرش ضبط شده اند.
از سلیمان امیرقاسمی صفحاتی در دو نوبت در تهران و توسط کمپانی گرامافون با نام تجاری His Master's Voice ضبط شده که در این آلبوم صفحه‌های ۳۷۶ AX و AX ۳۷۷ از آرشیو کتابخانه ی ملی پاریس که از لحاظ صوتی کیفیت مناسب و مطلوبی دارند، انتخاب و گنجانده شده‌اند.
سلیمان امیر‌قاسمی شاگرد «عیسی آقاباشی» و هم نسل و هم دوره با خوانندگانی مانند دماوندی، ابوالحسن اقبال آذر، حسینعلی نکیسا و حسن لحنی بود.
سلیمان برای فعالیت آزاد در عرصه ی موسیقی نام فامیل خود را امیرقاسمی گذاشت و در صفحاتی که از او ضبط شده، نام مستعار «سلیم‌خان» انتخاب شده است.
گفته می‌شود، سبک او در آواز، سبکی فاخر و منحصر به خود اوست و صدایش حتی در سنین کهولت، دقیق و منطبق بر پرده‌ها، جفت با ساز و واجد کیفیت موسیقایی ممتازی است که در نوار‌هایی که به طور خصوصی و در دوران کهولت از او ضبط شده، با وجود کیفیت نامطلوب ضبط در بیشتر این آثار، نسبت به صدای خوانندگان و حتی ساز‌ه‌های همراه به‌طور محسوسی رجحان دارد. او در سال 1355 از دنیا رفت.
این آلبوم با عنوان «آوازهای سلیمان امیرقاسمی» در بازار عرضه و توسط انتشارات «ماهور» منتشر شده است.

منبع :http://www.cinemakhabar.ir/NewsDetails.aspx?ID=746...

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب