هنر و سرگرمی > بازی های آنلاین > هدزن لیگ اروپا

بازدیدکننده محترم ، در این بخش سعی شده است ، تعدادی از بازی های جذاب جهت سرگرمی اعضای باشگاه فراهم گردد. شما می توانید با انتخاب هر کدام از بازی ها توضیحات مختصری را در مورد بازی بدست آورده و مهارت خود را در بازی ارائه شده محک بزنید.
هدزن لیگ اروپا در بازی هدزن فوتبال به توپ هد بزنید و از برخورد آن به زمین جلوگیری کنید.