هنر و سرگرمی > بازی های آنلاین > بازی در زمان

بازدیدکننده محترم ، در این بخش سعی شده است ، تعدادی از بازی های جذاب جهت سرگرمی اعضای باشگاه فراهم گردد. شما می توانید با انتخاب هر کدام از بازی ها توضیحات مختصری را در مورد بازی بدست آورده و مهارت خود را در بازی ارائه شده محک بزنید.
بازی در زمان بازی بسیار زیبای مرحله ای دارای مراحل متنوع و جذاب ابتدا بازی را پلی کنید. برای بازی از دکمه های جهت کی بورد و space استفاده کنید