هنر و سرگرمی > بازی های آنلاین > مهارت آشپزی

بازدیدکننده محترم ، در این بخش سعی شده است ، تعدادی از بازی های جذاب جهت سرگرمی اعضای باشگاه فراهم گردد. شما می توانید با انتخاب هر کدام از بازی ها توضیحات مختصری را در مورد بازی بدست آورده و مهارت خود را در بازی ارائه شده محک بزنید.
مهارت آشپزی در این بازی شما یک آشپزخانه مجهز با کابینت و فر و یخچال در اختیار دارید که باید طبق دستور از طریق مواد غذایی موجود و وسایل یک غذای حرفه ای تهیه کنید.