هنر و سرگرمی > بازی های آنلاین > پرنده های خشمگین

بازدیدکننده محترم ، در این بخش سعی شده است ، تعدادی از بازی های جذاب جهت سرگرمی اعضای باشگاه فراهم گردد. شما می توانید با انتخاب هر کدام از بازی ها توضیحات مختصری را در مورد بازی بدست آورده و مهارت خود را در بازی ارائه شده محک بزنید.
پرنده های خشمگین در کریسمس در بازی معروف پرنده های خشمگین شما باید بتوانید پرنده ها را به سمت خوکها پرتاب کنید جوری که همه خوکها را از بین ببرید