هنر و سرگرمی > بازی های آنلاین > یک فنجان چای

بازدیدکننده محترم ، در این بخش سعی شده است ، تعدادی از بازی های جذاب جهت سرگرمی اعضای باشگاه فراهم گردد. شما می توانید با انتخاب هر کدام از بازی ها توضیحات مختصری را در مورد بازی بدست آورده و مهارت خود را در بازی ارائه شده محک بزنید.
یک فنجان چای در این بازی دوتا موش کوچک با کمک هم قندهای روی قفسه را برای چای بعداز ظهر، با حرکت بین طبقات جمع میکنند و مواظب هستند که به مانع ها برخورد نکنند.