هنر و سرگرمی > بازی های آنلاین > راه لانه

بازدیدکننده محترم ، در این بخش سعی شده است ، تعدادی از بازی های جذاب جهت سرگرمی اعضای باشگاه فراهم گردد. شما می توانید با انتخاب هر کدام از بازی ها توضیحات مختصری را در مورد بازی بدست آورده و مهارت خود را در بازی ارائه شده محک بزنید.
راه لانه در این بازی یک سنجاب در مسیر رفتن به لانه اش یک سری گیلاس قرار داره که باید با استفاده از موس و کلیک آنها را بگیره و باخودش ببره.