هنر و سرگرمی > بازی های آنلاین > بچه کجاست ؟

بازدیدکننده محترم ، در این بخش سعی شده است ، تعدادی از بازی های جذاب جهت سرگرمی اعضای باشگاه فراهم گردد. شما می توانید با انتخاب هر کدام از بازی ها توضیحات مختصری را در مورد بازی بدست آورده و مهارت خود را در بازی ارائه شده محک بزنید.
بچه کجاست ؟ در این بازی مراحل مختلفی وجود داره که در هر مرحله باید با کشتن خرگوشها و غولها به مرحله بعد میری تا بچه ای که گم شده را پیدا کنی.