ورزش در پارکها- هایپرکلابز

هایپرکلابز :

با سلام لطفا خوانندگان به این مطلب پاسخ بدهند که آیا ورزش کردن در کلانشهرها و در پارکهای آن برای سلامتی مفید است ؟ چگونه میتوان تشخیص داد درختان پارک از آلودگی فضای پارک کاسته است ؟

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب