بهترین موضوع انتخابی شما برای داستان کوتاه؟- هایپرکلابز

محمد صادقی 9 سال پیش
هایپرکلابز :

از میان موضوعات اجتماعی - عشقی - کودکان- پلیسی- طنز کدام موضوع برای داستان مورد علاقه شما مناسب تر است؟

1 2 3 4 

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب