سرگرمی > گردش و ورزش

در این انجمن مي توانيد به اتفاق سایر اعضاء برای اوقات فراغت خود برنامه ریزی کنید. برای پیک نیک های آخر هفته ، کوهنوردی و استفاده از اماکن ورزشی و تفریحی با هم برنامه بگذارید و از تجربیات یکدیگر استفاده کنید.

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب