1 
یادی از هوشیار و بیدار 1394/04/04 12:49:39 ب.ظ
طبیعی بود که در شرایط کمبود برنامه‌های سرگرم‌کننده قابل پخش در دهه 60، مدیران سیما به انواع برنامه‌های مسابقه‌ای مانند یک مسابقه سی سوال، جنگ هفته و ن...
گفتگو با علیرضا خمسه 1393/10/28 09:28:20 ق.ظ
آقای هـوشیار هنوز بیدار استاگرچه علیرضا خمسه در سینما و تئاتر نیز حضور پررنگی دارد، اما او را بیشتر با كارهای تلویزیونی‌اش می‌شناسیم. اصلا او با بازی ...
خاطرات "هشیار و بیدار" از زبان خمسه 1392/04/11 01:41:52 ب.ظ
علیرضا خمسه همبازی مرحوم یوسف بیک در مجموعه "هشیار و بیدار" با بیان خاطراتی از دوران همکاری با این هنرمند گفت: بسیار خوشحال بودیم که در شرای...
خاطرات "هشیار و بیدار" از زبان خمسه 1391/09/20 09:52:32 ق.ظ
علیرضا خمسه همبازی مرحوم یوسف بیک در مجموعه "هشیار و بیدار" با بیان خاطراتی از دوران همکاری با این هنرمند گفت: بسیار خوشحال بودیم که در شرای...
1