1 2 3 4 5 
لكه هاي ماژيك ازروي ديوار | نکات خانه داری 1390/04/31 09:28:50 ق.ظ
براي تميز كردن ديوارهايي كه رنگ روغني دارند، از اين محلول استفاده كنيد: يك سطل آب گرم، يك دوم پيمانه بوراكس يك دوم قاشق مرباخوري مايع ظرفشويي و يك قاش...
1 2 3 4 5