1 
پدیده ای به نام دوتربیتی شدن 1394/09/16 08:20:39 ق.ظ
می گوید: «دوستت ندارم!»می گویم: «چرا؟»می گوید: «مهربون نیستی!»می گویم: «من مهربون نیستم؟ همه مامانا مهربونن»می گوید: «نه! مهربون نیستی! مامان جون مهرب...
ورزش برای کودکان ضروری است 1393/01/27 09:44:27 ق.ظ
ورزش برای کودکان، فوق العاده ضروری و لازم است. کودکان به طور طبیعی و فطری به ورزش، بازی و تحرّک علاقه نشان می دهند و این بازی و تحرک برای رشد و نموّ ن...
زنان خانه به دوش 1392/08/25 08:19:39 ق.ظ
ساعت 10 شب توی راهروی باریک دستشویی یکی از پارکها ایستاده بود و پی چیزی توی کیفش می گشت. سرنگ را که پیدا کرد رفت توی یکی از دستشویی ها و در را به هم ز...
ورزش کودکان 1392/04/23 08:29:12 ب.ظ
ورزش برای کودکان، فوق العاده ضروری و لازم است. کودکان به طور طبیعی و فطری به ورزش، بازی و تحرّک علاقه نشان می دهند و این بازی و تحرک برای رشد و نموّ ن...
دخترها به خواستگاری بروند یا پسرها ؟! 1391/08/22 09:43:14 ق.ظ
در هیچ قانونی تعیین نشده است که دختر از پسر خواستگاری نکند و یا هیچ الزامی هم وجود ندارد که حتما پسر از دختر خواستگاری کند. برخی افراد جامعه بر این ...
1