1 
آفت دهان 1392/12/15 09:40:57 ق.ظ
یکی از دغدغه های امروزه اکثر ما , آفت زدن دهان است . تجربیات خود را در درمان و یا پیشگیری از ایجاد آفت دهان بیان کنید . استفاده از قطره های باریج برای...
1