1 2 
منظور از مارینه کردن در فنون آشپزی ؟ 1391/11/09 10:47:54 ب.ظ
منظور از مارینه کردن در فنون آشپزی ؟...
فنون آشپزی آسان 1390/09/05 12:54:39 ب.ظ
برای تشخیص تخم مرغ تازه ، آن را در یک کاسه آب سرد بگذارید. اگر تخم مرغ تازه باشد به ته ظرف می رود ، اما اگر به سطح آب بیاید، بهتر است از آن استفاده نک...
1 2