1 2 3 4 5 
خروجی واقعی جام جهانی چیست؟ 1393/05/14 10:23:19 ق.ظ
جام جهانی معجونی از دردها و مرهم ها، مخلوطی پیچیده و مرموز از غم و شادی پيروزي و شكست است .بیشتر دقایق فوتبال مبهم است و بخش ناچیزی از این ورزش کاملا...
چگونه غم از دست دادن عزیزانمان را تحمل کنیم؟ 1391/12/25 08:02:25 ب.ظ
چگونه غم از دست دادن عزیزانمان را تحمل کنیم؟...
خنده دار ترین و غم انگیز ترین فیلم هایی که دیدید ، کدامند ؟ 1391/12/02 09:32:55 ق.ظ
خنده دار ترین و غم انگیز ترین فیلم هایی که دیدید ، کدامند ؟...
سنگ صبور شما کیه؟ 1391/11/27 01:25:50 ق.ظ
کیه که همیشه به صحبت های شما گوش میکنه و غم خوارتونه؟...
چرادر روزهای آخر پاییز تا اول بهار احساس افسردگی و غم داریم؟ 1391/11/09 09:47:32 ب.ظ
چرادر روزهای آخر پاییز تا اول بهار احساس افسردگی و غم داریم؟...
چگونه غم ازدست دادن عزیزانمان راتحمل کنیم؟ 1391/11/07 08:47:30 ب.ظ
چگونه غم ازدستدادن عزیزانمان راتحمل کنیم؟...
چگونه غم عشق را فراموش کنیم؟ 1391/08/28 11:04:45 ب.ظ
چگونه غم عشق را فراموش کنیم؟...
چرا غروب پاییز غم انگیزه؟ 1391/07/15 01:00:32 ب.ظ
چرا غروب پاییز غم انگیزه؟...
غم غربت... 1391/06/09 06:49:55 ق.ظ
افرادی هستند که به خاطر ادامه ی تحصیل و یا شغلشون مجبورند در غربت زندگی کنند و پس از مدتی درد غربت و بی همزبانی به سراغشون بیاد .به نظر شما این افراد ...
غم و قصه و رابطه ان با زيبايي 1391/04/12 12:19:37 ق.ظ
آيا غم و غصه روي زيبايي افراد تاثير دارن ؟...
1 2 3 4 5