1 2 
پروتز گونه 1392/12/04 11:23:47 ق.ظ
جراحی برجسته کردن گونه جراحی پروتز گونه چیست؟بسیاری از مردم گونه های برجسته را بسیار زیبا میدانند. گونه های ضعیف میتواند از شادابی صورت شما کاسته، صور...
حساسیت به شوک پنی سیلین؛ خطر خاموش 1392/11/09 09:45:32 ب.ظ
خیلی ها از تزریق آمپول، بویژه پنی سیلین می ترسند، اما خطری که در بسیاری موارد کسی از آن نمی ترسد، بروز واکنش های حساسیتی به پنی سیلین است که گرچه شیوع...
1 2