1 
داستان کوتاه مایه افتخار 1393/02/22 11:08:36 ق.ظ
زن و دختر جوانی پیرمردی خسته و افسرده را کشان کشان نزد شیوانا آوردند و در حالی که با نفرت به پیرمرد خیره شده بودند از شیوانا خواستند تا سوالی را از جا...
1