1 
شهید تورجی زاده پشت بی سیم چه خواند که حسین خرازی از هوش رفت؟؟ 1393/03/28 11:41:25 ق.ظ
تورجی چند خط روضه حضرت زهرا برام بخون... شهید تورجی زاده پشت بی سیم چه خواند که حسین خرازی از هوش رفت؟؟خط مقدم کارها گره خورده بود خیلی از بچه ها پرپر...
1