1 
تصاویر و جزئیاتی تازه از تنها سریال 110 قسمتی ایرانی 1394/04/22 04:13:54 ب.ظ
مهدی سلطانی که نقش یک مامور عالی رتبه امنیتی زمان قبل از انقلاب را در سریال «کیمیا» برعهده دارد، عنوان کرد ممکن است دوباره با نقش برادر این شخصیت در ا...
1