1 2 3 4 5 
وقتی کودک شما بی ادبانه حرف می زند، چگونه برخورد می‌کنید؟ 1393/05/24 10:14:14 ب.ظ
کار عاشقانه پدر و مادر بودن، حتي وقتي فرزند شما مهربان و خوش خلق هست، هم مي‌تواند سخت باشد. اما وقتي تقاضاهاي ساده يا اظهار نظرهاي بي‌غرض شما با جواب‌...
بهترين جمله اي كه شما و زندگيتون رو متحول كرده چي بوده؟؟؟ 1391/12/14 05:03:05 ب.ظ
برا من اين دو تا بوده: سكوت, بلندترين فريادهاست و كساني مي تونن رنگين كمان رو ببينن كه تا آخر زير باران بايستند......
چگونه هنرسکوت را بياموزیم آیا مردم کسي را که به آنها گوش مي دهد دوست دارند؟ 1391/12/12 04:00:58 ب.ظ
چگونه هنرسکوت را بياموزیم آیا مردم کسي را که به آنها گوش مي دهد دوست دارند؟...
درسته كه ميگن سكوت بلندترين فريادهاست؟؟؟ 1391/12/10 02:48:48 ب.ظ
درسته كه ميگن سكوت بلندترين فريادهاست؟؟؟؟؟؟؟...
سکوت در اوج دعوا نشانه کم اوردن است؟ 1391/11/30 01:19:24 ب.ظ
وقتی باکسی دعوا میکنید همسرتان .همکارتان .همسایه وحتی فرزندانتان.یاهرکسی .شده یکباره سکوت کنید وجواب طرف راندهید ؟ایا فکر کرده اید کم اورده اید یادلیل...
وقتی مردی ساکت می شود، زنان چه تصوری می کنند راجب سکوت تشان ؟ 1391/11/17 10:36:59 ق.ظ
وقتی مردی ساکت می شود، زنان چه تصوری می کنند راجب سکوت تشان ؟...
چرا گاهی سکوت بهترین پاسخ میتواند باشد؟ 1391/11/16 12:46:14 ق.ظ
چرا گاهی سکوت بهترین پاسخ میتواند باشد؟شما به آن عمل میکنید؟...
آیا سکوت درزندگی آغازگر فاصله بین همسران است؟ 1391/10/09 07:46:13 ب.ظ
آیا سکوت درزندگی آغازگر فاصله بین همسران است؟...
چراسکوت زوجین آغازگرفاصله بین آنان است؟ 1391/10/06 10:18:22 ب.ظ
چراسکوت زوجین آغازگرفاصله بین آنان است؟...
در برابر انسانهای بی ادب سکوت بهتره یا مقابله به مثل؟ 1391/10/04 09:53:02 ق.ظ
در برابر انسانهای بی ادب سکوت بهتره یا مقابله به مثل؟...
1 2 3 4 5