1 
خدا 1393/03/27 01:20:11 ب.ظ
روزی تصميم گرفتم كه ديگر همه چيز را رها كنم. شغلم ‏را، دوستانم را، زندگي ام را!به جنگلی رفتم تا برای آخرين بار با خدا ‏صحبت كنم. به خدا گفتم: آيا می‏ ...
داستان کوتاه امید 1393/02/17 01:05:23 ب.ظ
یک داستان دیگه که روایت گر یکی از سخت ترین تجربه های زندگی منه. زمانی که زیر بار مشکلات همه چیزمو بر باد رفته دیدم حتی …حتی می تونم بگم تا مرز کافر شد...
1