1 2 3 4 5 
چگونه از افکار بیهوده رها شویم 1393/06/19 10:40:48 ق.ظ
بعضی‌ها آنقدر فکر می‌کنند که خود را خسته، مضطرب و بیمار می‌کنند. این افراد گرایش دارند که هر مسئله ساده ‌ای را پیچیده، هر چیز آسانی را سخت و هر مشکل ک...
برخی از بدنسازان مایلند از مصرف گوشت قرمز خودداری کنند. نظر تون در این مورد چیست؟ 1392/06/07 01:45:35 ب.ظ
بسیاری از بدنسازان میلی به مصرف گوشت قرمز ندارند زیرا سرشار از چربی و در نتیجه پر کالری است اما مصرف این ماده غذایی به جهت کسب قدرت بسیار مهم است هر ف...
ممکنه زوجهایی بدون شناخت یکدیگر ازدواج میکننداما دیوانه وار یکدیگر را دوست دارند ؟ 1391/11/29 02:19:59 ب.ظ
ممکنه زوجهایی بدون شناخت یکدیگر ازدواج میکننداما دیوانه وار یکدیگر را دوست دارند ؟...
1 2 3 4 5