1 
داستان کوتاه باور 1393/02/20 11:55:57 ق.ظ
روزی دانشمندى آزمایش جالبى انجام داد . او یک آکواریوم ساخت و با قرار دادن یک دیوار شیشه ‌اى در وسط آکواریوم آن ‌را به دو بخش تقسیم ‌کرد .در یک بخش ، م...
1