1 2 3 4 
تأثیر تغذیه بر اخلاق 1391/12/23 07:04:00 ق.ظ
در روایات متعددى مى خوانیم : یكى از شرایط استجابت دعا پرهیز از غذاى حرام است؛ از جمله، در حدیثى آمده است كه شخصى نزد پیامبر صلى الله علیه و آله آمد و ...
چرا پشت سر مسافر آب بر زمین می‌ریزند؟ 1391/12/04 09:46:10 ق.ظ
هرمزان در سمت فرمانداری خوزستان انجام وظیفه می‌کرد. هرمزان که یکی از فرمانداران جنگ قادسیّه بود، بعد از نبردی در شهر شوشتر و زمانی که هرمزان در نتیجه ...
1 2 3 4