1 2 3 4 5 
چرا حالت‌هايي مثل خنده و خشم باعث ايجاد اين چين‌ها مي‌شوند؟ 1392/02/07 08:01:38 ق.ظ
چرا حالت‌هايي مثل خنده و خشم باعث ايجاد اين چين‌ها مي‌شوند؟...
چگونه خشم خودمان را مهار کنیم؟ 1392/01/31 10:33:19 ق.ظ
چگونه خشم خودمان را مهار کنیم؟...
اعتراض استقلالی ها به عدم حضور یک استقلالی در نظرسنجی نود 1392/01/29 07:30:28 ق.ظ
دربین بازیکنان برتر 2دهه اخیر جایی برای استقلالی ها نبود و این موضوع خشم هواداران استقلال را برانگیخت...
چراهمسرم از خشم براي دوري از مسائل ومشكلات زندگي استفاده مي‌كند ؟ 1392/01/22 01:06:09 ب.ظ
چراهمسرم از خشم براي دوري از مسائل ومشكلات زندگي استفاده مي‌كند ؟...
شماچگونه تشخيص می دهيد که به خشم معتاد هستيد يا خير؟راه حل چیه؟ 1392/01/22 12:37:23 ب.ظ
شماچگونه تشخيص می دهيد که به خشم معتاد هستيد يا خير؟راه حل چیه؟...
چرابعضي افرادتندخوكاملاكنترل خشم خودراازدست ميدهند؟آنها چرادچارخشم وغضب كوركورانه و يا حتی جنون ميشو 1392/01/16 03:13:23 ب.ظ
چرابعضي افرادتندخوكاملاكنترل خشم خودراازدست ميدهند؟آنها چرادچارخشم وغضب كوركورانه و يا حتی جنون ميشوند؟...
آیااگررفتارديگران مطابق ميل فردنباشد سبب بروز خشم مي‌شود؟ 1392/01/04 08:17:07 ق.ظ
آیااگررفتارديگران مطابق ميل فردنباشد سبب بروز خشم مي‌شود؟...
ازچه راهی به فرزندان خود ياد دهيم كه در هنگام عصبانيت خشم خود را مديريت وکنترل کنند؟ 1392/01/02 08:06:21 ق.ظ
ازچه راهی به فرزندان خود ياد دهيم كه در هنگام عصبانيت خشم خود را مديريت وکنترل کنند؟...
هنگامي كه خشم برشماغلبه ميكند،ازدست دادن تسلط وكنترل خودراشمالمس ميكنید؟و چرااسيرخشم خودميشوند؟ 1391/12/27 07:22:08 ق.ظ
هنگامي كه خشم برشماغلبه ميكند،ازدست دادن تسلط وكنترل خودراشمالمس ميكنید؟و چرااسيرخشم خودميشوند؟...
بيان کردن خشم، صحبت کردن پرخاشگرانه و عکس العمل تند و خشن آیاحالتي غريزي است؟ از خود بروز مي‌دهيم؟ 1391/12/26 05:03:17 ب.ظ
بيان کردن خشم، صحبت کردن پرخاشگرانه و عکس العمل تند و خشن آیاحالتي غريزي است؟ از خود بروز مي‌دهيم؟...
1 2 3 4 5