1 2 
شعر زیبای << جنگل خاطره>> 1394/11/13 09:11:00 ق.ظ
در سایه ی این سقف ترک خورده نشستیمبی حوصله و خسته و افسرده نشستیمخاموش چو فانوس که در خویش خمیده استپیچیده به خود با تن تا خورده نشستیمیک بار به پرواز...
مروری بر کارنامه سینمایی جان فورد 1394/01/19 11:41:13 ق.ظ
اگر سینماگری چندین دهه از عمرش را با یک عقیده محکم و سالم و سازنده گذران کند و عمدتا هدف‌ها و نیات او به ثمر بنشیند و پس از مرگش نیز نسل‌های بعدی او ر...
داستان کوتاه مایه افتخار 1393/02/22 11:08:36 ق.ظ
زن و دختر جوانی پیرمردی خسته و افسرده را کشان کشان نزد شیوانا آوردند و در حالی که با نفرت به پیرمرد خیره شده بودند از شیوانا خواستند تا سوالی را از جا...
والدین افسرده، بچه های شاد 1392/12/06 07:08:26 ب.ظ
معمولا سعی می کنم اشک هایم را از فرزندم پنهان کنم اما گاهی اوقات فرزندم ناگهان وارد اتاق می شود و متوجه می شود که من در حال گریه بوده ام. فرزند دبستان...
وداع(فروغ فرخزاد) 1392/12/04 07:44:40 ق.ظ
می روم خسته و افسرده و زارسوی منزلگه ویرانهٔ خویشبه خدا می برم از شهر شمادل شوریده و دیوانهٔ خویشمی برم تا که در آن نقطهٔ دورشستشویش دهم از رنگ گناهشس...
شادمانه پیر شوید 1392/09/16 08:03:54 ق.ظ
سیما یك روز از خودش خسته شد. آن روز وقتی بود كه در آینه نگاه كرد و یك بانوی سالمند و بداخلاق را دید كه هر كسی می‌توانست از مصاحبتش خسته و افسرده شود. ...
خواب 1392/08/05 08:55:35 ق.ظ
خواب دیدم خواب اینکه مرده امخواب دیدم خسته و افسرده امروی من خروارها از خاک بودوای قبرم چه وحشتناک بودتا میان گور رفتم دل گرفتقبر کن سنگ لحد را گل گرف...
هفتاد تا از اندرزهای كوچك زندگی 1392/04/18 02:00:04 ب.ظ
1- روز تولد دیگران را به خاطر داشته باش. 2- حداقل سالی یکبار طلوع آفتاب را تماشا کن. 3- برای فردایت برنامه ریزی کن. 4- از عبارت«متشکرم»زیاد استفاده ک...
12 راز موفقیت در زندگی 1392/04/16 08:16:24 ق.ظ
یکی از عوامل خوشبختی ساده زیستی است و خودنمایی ، واکنشی در برابر احساس حقارت واقعی یا خیالی و یا جبران آن است.اما این تنها راز نیست... 12 راز موفقیت د...
پيوند 1392/03/29 07:27:20 ق.ظ
ایجاد پیوند یکی از بزرگترین موهبتهای زندگی است : پیوند به معنای عشق ، به معنای تقسیم کردن است . اما بیش از آنکه بتوانی تقسیم کنی ، باید چیزی داشته با...
1 2