1 
تصاویر تزئین های مختلف پلو 1392/03/27 03:54:15 ب.ظ
با زعفران آب کرده گلستان کمی پلو زعفرانی تهیه کرده و با آب ترشی کلم قرمز کمی پلو بنفش رنگ تهیه می‌کنیم. با استفاده از یک لیوان، روی پلو سفید را تزئین ...
1