1 
افراط در نوشیدن نوشابه های گازدار بدون قند زمینه ساز ابتلا به سرطان 1393/04/09 12:55:42 ب.ظ
رییس جامعه پزشکان متخصص داخلی گفت: افراط در نوشیدن نوشابه های گازدار بدون قند به علت استفاده از قندهای صناعی در آن، فرد را مستعد ابتلا به سرطان های دس...
1