1 
یادی از هوشیار و بیدار 1394/04/04 12:49:39 ب.ظ
طبیعی بود که در شرایط کمبود برنامه‌های سرگرم‌کننده قابل پخش در دهه 60، مدیران سیما به انواع برنامه‌های مسابقه‌ای مانند یک مسابقه سی سوال، جنگ هفته و ن...
1