1 2 3 4 
هوش کودکان نابغه این 9 نشانه را دارد 1393/03/27 08:06:27 ق.ظ
دستورالعمل های محدودی هستند که نبوغ و استعداد کودکان را نشان می دهند که در ادامه به ۱۰ مورد از آنها اشاره می شود:دامنه لغات پیشرفته این که کودک زود به...
مدیر فروش موفق یعنی این 1393/03/24 07:42:17 ق.ظ
مربیان برتر فروش جهان فروش را به مراحلی تقسیم می‌کنند و به فروشندگان توصیه می‌کنند که با تسلط یافتن بر روی هر یک از این مراحل، بتوانند در انتها محصول ...
کودک نابغه شما این ۱۰ نشانه را دارد؟! 1393/02/10 11:17:07 ق.ظ
توجه به جزئیات: یک کودک نابغه اشتیاق فراوانی نسبت به جزئیات نشان می دهد. کودکان بزرگ تر ممکن است بخواهند درباره جزئیات و چگونگی عملکرد یک وسیله اطلاعا...
1 2 3 4