1 2 3 4 5 
بادم تلخ 1390/05/27 12:04:54 ق.ظ
رفع بوي بد پا - خارش اگزما - قولنج‌هاي كليوي و كبدي - سردردهاي ميگرني - دردهاي رماتيسمي - رفع كك و مك - رفع چين و چروك صورت - ترك پوست - خرد كردن سنگ ...
1 2 3 4 5