1 
روش تشخیص درد- دلیل دردهای هر روز ما چیست؟ 1394/08/26 10:46:46 ق.ظ
درد حسی ناخوشایند و تجربه‌ای احساسی همراه با آسیب بافتی واقعی یا آسیبی به نوعی دیگر از بافت می‌باشد. درد احساسی تجربه رایج مانند نیشگون گرفتن انگشت، س...
درد پشت آرنج دست 1392/02/15 11:42:36 ق.ظ
همانطور که از نامش پیداست، این بیماری در برخی مواقع با بازی تنیس ایجاد می شود. در این بیماری، درد در قسمت خارجی استخوان آرنج به نام Lateral Epicondyli...
1