1 
داستانی کمتر خوانده شده از غزاله علیزاده 1393/03/25 08:17:08 ق.ظ
داستان کوتاه «جفت» یکی از آثار کمتر خوانده شده غزاله علیزاده است، داستانی که در میانه دهه چهل نوشته شده و برای نخستین بار در مجله آرش شماره ۱۶ منتشر ش...
داستان کوتاه لعنت بر شیطان 1393/02/17 01:57:33 ب.ظ
گفتم: «لعنت بر شیطان»!لبخند زد.پرسیدم: «چرا می خندی؟»پاسخ داد:«از حماقت تو خنده ام می گیرد»پرسیدم: «مگر چه کرده ام؟»گفت: «مرا لعنت می کنی در حالی که ه...
1