1 2 
این همسر، خطرناک است! 1392/11/28 11:20:23 ق.ظ
هر چیزی را که بتوانید به شانس و اقبال حواله کنید یا فکر کنید با صبوری آن را تحمل خواهید کرد، این یکی را نمی توانید. زندگی با فردی که بیمار نیست اما عا...
ازدواج درمانگاه نیست 1392/08/09 04:37:45 ب.ظ
ازدواج درمانگاه نیست«ازدواج کند خوب می شود»، «درمان این درد ازدواج است»، «بچه م مریض نیست، بدخلقی اش مال بی زنی است» و.... حتما بارها جملاتی مشابه این...
این افراد جذاب‌ شما را بدبخت می‌کنند 1392/07/03 08:47:26 ق.ظ
هر چیزی را که بتوانید به شانس و اقبال حواله کنید یا فکر کنید با صبوری آن را تحمل خواهید کرد، این یکی را نمی توانید. زندگی با فردی که بیمار نیست اما عا...
بیماری روانی 1392/05/23 11:50:33 ق.ظ
بیماری روانی به گروهی از بیماریها گفته می‌شود که با تاثیر بر تفکر و رفتار باعث ایجاد ناراحتی برای فرد مبتلا یا ایجاد ناتوانی در وی می شوند. علت بیماری...
از روان درمانی چه می دانی؟ 1392/04/23 08:44:38 ق.ظ
جایگاه روان درمانی در درمان بیماری ها با‌وجود افزایش آگاهی عمومی درباره‌ پزشکی و روش تشخیص و درمان بیماری‌ها، متاسفانه به نظر می‌رسد اطلاعات مردم دربا...
ادعا با چاشنی اختلال شخصیت 1392/04/10 02:09:39 ب.ظ
اشاره: «من روح پدربزرگ را هر شب می‌بینم و با او حرف می‌زنم»، «روح از من خواسته تا به تو درباره عواقب این تصمیم هشدار بدهم» شاید شما هم در اطراف‌تان با...
1 2