1 2 
اسماعیل مهرتاش و موسیقی تئاتر 1392/11/19 08:13:28 ق.ظ
پنج تصنیف اسماعیل مهرتاش‌ با همکاری هوشنگ فراهانی از سوی انتشارات ماهور روانه بازار موسیقی شد. به این بهانه به معرفی این اثر و فعالیت هنری استاد مهرتا...
1 2