1 2 3 4 5 
تغذیه نوزاد با شیر مادر در ایجاد وابستگی 1392/12/15 09:02:53 ق.ظ
لطفا تجربیات خود را در تغذیه نوزادان با شیر مادر و ارتباط عاطفی اینکار را با نوزادان که با شیر خشک و بدون آغوش مادر تغذیه میکنند و بزرگ میشوند را بیان...
مادر بهشت در دستانش بود . به خاطر من بهشت را بر زمين گذاشت ومرا در آغوش گرفت 1392/05/17 12:36:14 ب.ظ
مادر بهشت در دستانش بود . به خاطر من بهشت را بر زمين گذاشت ومرا در آغوش گرفت .. اين طور نيست؟...
شما وقتي از بيرون مياين خونه اول فرزندتون رو در اغوش مي كشيد يا همسرتون رو؟؟؟؟ 1391/12/06 03:17:58 ب.ظ
شما وقتي از بيرون مياين خونه اول فرزندتون رو در اغوش مي كشيد يا همسرتون رو؟؟؟؟ راستش رو بگيد لطفا؟؟؟؟؟...
1 2 3 4 5