کنترل خشم در کودکان- هایپرکلابز

کنترل خشم در کودکان- هایپرکلابز هایپرکلابز :

بسیاری از ناسازگاری‌های کودکان به دلیل عدم آشنایی والدین با مهارت‌های زندگی است.

توصیه می‌شود مهارت ارتباطی مثل گوش دادن، ابراز وجود و تصمیم گیری و دیگر مهارت‌های زندگی را خود بیاموزند و به فرزندان خود آموزش دهند.

بسیاری از رفتار های کودکان برگرفته از رفتار بزرگترهای آنان است نظیر، پرخاشگری و کج خلقی است که در کودکان چنانچه مشاهده شود می‌تواند نشانه‌ی از افسردگی باشد در این صورت لازم است شرایط زندگی کودک تمام و کمال مورد بررسی قرار گیرد.

خشونت و پرخاشگری بیشتر عمل بیرونی دارد و فقط در مورد خاص به علل درونی مربوط می‌شود و والدین باید محرک‌های محیطی را که باعث تحریک خشم و ایجاد خشونت در فرزندشان می‌شود شناسایی کنند.

منبع :http://hyperclubz.com

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب