تخریب شخصیت کودک با تنبیه- هایپرکلابز

راحله ... 7 سال پیش
تخریب شخصیت کودک با تنبیه- هایپرکلابز هایپرکلابز :

مراقب باشید فرزندتان را نسبت به خودتان آزرده خاطر نسازید و خاطره بد برای او نسازید و از تنبیه کردن و بروز رفتار خشونت آمیز در وی پرهیز کنید مانند یک فرد بزرگ با وی صحبت کنید و به ویی شخصیت بدهید
تنبیه کردن و پرخاشگری در کودک اثرات منفی دارند با توجه به این که کودک از رفتار پرخاشگرانه والدین خود الگو برداری می‌کند.،دکتر فرزین زاد روانشناس گفت: تنبیه کردن ضررهای بسیاری برای کودک در پی دارد چراکه والدین با تنبیه کردن خشونت را به فرزندان خود می‌آموزند.
وی ادامه داد: والدین با انجام این رفتار غلط ناخواسته به فرزندان خود می‌آموزند زمانی که قدرت داشت می‌تواند با اعمال خشونت اتفاق پیش آمده را مطابق سلیقه خودش پیش ببرد.
فرزین‌ زاد با بیان اینکه کودک پرخاشگر از والدین الگوبرداری می‌نماید، افزود: آنها یاد می‌گیرند در زمان بزرگسالی برای رسیدن به خواسته‌هایشان از روش تنبیه و تحقیر کردن دیگران در رفتار‌هایشان به دنبال تائید دیگران در رفتارهایشان هستند و همچنین از موفقیت‌های‌ خود رضایت کافی ندارند، این عدم رضایت در نهایت باعث ممانت از رشد آنها خواهد شد.
فرزین زاد اذعان کرد: در صورتی که والدین تغییراتی را در رفتار فرزندانشان احساس کردند باید اثرات منفی و مثبت آن را برای وی توضیح بدهند به علاوه پیامد‌های حاصل از هر یک از رفتارها را برای وی شرح بدهند.

منبع :http://www.sunsetclub.ir/health/%D8%AA%D8%AE%D8%B1...

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب